Poľovná sezóna je úspešne za nami a nám ostáva už len trocha bilancovať.

Nakoľko sa zúčastnujeme výhradne honov na drobnú, absolvovali sme celkom 10 honov na kačice a 13 honov na bažanty. Všetko sme zvládli my aj psíci bez akýchkoľvek zranení a vo výbornej spoločnosti, za čo im touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. :-) 

 

Renata Retová

Sasinkova 217/14

90901 Skalica

SLOVENSKO

+421 915 764 679

info@labradorskalica.sk