Po včerajšej poľovačke v Hovoranech sme sa zúčastnili poľovačky na pozvanie od MS Doubrava Zahnašovice.

Počasie bolo veľmi prívetivé a nakoľko sa nejednalo o poplatkový hon, Árny s Miuškou mali možnosť predviesť poľovníkom nielen ukážkové sliedenie, ale aj ako vyzerá vzorná delba práce. Jedného streleného zajaca niesli obidvaja, načo poľovníci odložili brokovnice a s úsmevom na tvári začli vytahovať fotoaparáty. :-)  Strelilo sa 8 zajacov a 116 bažantov. Poslednú leč v kultúrnom dome sme prežili bez újmy na zdraví a Árny bol ocenený ako najlepší poľovný pes honu. Tombola bola veľmi bohatá, občerstvenie a zábava až do neskorých hodín výborná. Ďakujeme za krásne prežitý deň !!!

 

Renata Retová

Sasinkova 217/14

90901 Skalica

SLOVENSKO

+421 915 764 679

info@labradorskalica.sk