Labradorský retríver je mohutne stavaný pes, krátky v bedrách, čulý, so širokým temenom. Hruď a rebrá široké a dobre klenuté, široké a silné bedrá a zadné končatiny. Správanie a povaha: vyrovnaný, aktívny, s výborným čuchom, ľahko ovládateľný, vášnivý plavec, prispôsobivý, oddaný spoločník, inteligentný, pozorný a ochotný, so silnou túžbou urobiť majiteľovi radosť. Labradorský retríver je priateľský, nesmie vykazovať známky agresivity alebo strachu.

Hlava Temeno: lebka široká, dobre modelovaná, bez mäsitých líc.

Čelový sklon: výrazný. Tvárová časť Ňucháč: široký, dobre vyvinuté nosné dierky.

Papuľa: silná, nemá byť špicatá.

Čeľuste, chrup: čeľuste stredne dlhé, zuby mocné s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery dosahuje pred spodný rad a zuby sú kolmé na čeľusť. Labradorský retríver má stredne veľké oči, s inteligentným a dobromyseľným pohľadom, hnedé alebo orieškové.

Uši: nie veľké ani ťažké, tesne priliehajú k hlave, sú nasadené vysoko a dosť vzadu. Krk: suchý, silný, plynule prechádza do dobre umiestnených pliec.

Trup Chrbát: rovná horná línia. Bedrá: śiroké, krátke a mocné.

Hrudník: široký a hlboký, výrazne klenutý a súdkovitý hrudný kôš.

Chvost: výrazný znak, je veľmi široký pri koreni, postupne sa zužuje ku špici, je stredne dlhý, bez strapcov, avšak pokrytý krátkou, hustou a hrubou srsťou, takže vyzerá okrúhly, čo sa označuje ako vydrí chvost. Môže byť nesený veselo, nikdy však nesmie byť zahnutý nad líniu chrbta.

Končatiny Predné končatiny: majú silné kosti a sú rovné od lakťov po labky pri pohľade spredu i zboku. Plecia: lopatky sú dlhé a šikmo uložené. Zadok: dobre vyvinutý, nemá klesať smerom k chvostu. Kolenné kĺby: dobre zauhlené.

Päty: kravský postoj je nanajvýš nežiaduci.

Labky: okrúhle, kompaktné, kostnaté, s dobre vyvinutými vankúšikmi. Labradorský retríver má voľný, priestranný pohyb, paralelný tak predných ako aj zadných končatín.

Osrstenie Srsť: významný znak, krátka, hustá, nie zvlnená, bez strapcov, na dotyk pomerne tvrdá, podsada odolná voči počasiu.

Farba: jednofarebná čierna, žltá, pečeňovohnedá alebo čokoládovohnedá. Žltá od svetlokrémovej až po líščiu červenú. Malá škvrna na hrudi je povolená.

Veľkosť: ideálna výška labradora v kohútiku: psy: 56–57 cm, sučky: 54–56 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

Psy, ktoré jednozančne majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

Renata Retová

Sasinkova 217/14

90901 Skalica

SLOVENSKO

+421 915 764 679

info@labradorskalica.sk